بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

خانه بایگانی دسته هادسته‌بندی نشده"

اکو کمپ

اکو کمپ Takhte Jamshid اکو کمپ اکو کمپ چیست؟ شاید بتوان گفت اکوکمپ در واقع نوعی اکولژ است که گاها امکان جابجایی دارد. اکوکمپ ها در واقع اقامتگاه های جمع و جوری هستند که تاکید...