همه پست های netsmart

خانه مقالات ارسال شده توسط netsmart

اکو کمپ

اکو کمپ Takhte Jamshid اکو کمپ اکو کمپ چیست؟ شاید بتوان گفت اکوکمپ در واقع نوعی اکولژ است که گاها امکان جابجایی دارد. اکوکمپ ها در واقع اقامتگاه های جمع و جوری هستند که تاکید...