گردشگری سیاه

گردشگری سیاه

Takhte Jamshid

Black tourism

گردشگری سیاه

 گردشگری سیاه با نام Dark tourism یا black tourism
نیز شناخته میشود.

در این بخش از صنعت گردشگری، گردشگران به بازدید مکان هایی که در گذشته شاهد فجایع بزرگ بشری، مرگ، تراژدی های انسانی، جنگ و وقایع تلخ تاریخی بوده اند می روند. به چند جاذیه گردشگری سیاه در ذیل می پردازیم:

اردوگاه متمرکز آشوتیز ( لهستان)
از بزرگ ترین اردوگاه های کار اجباری آلمان ها شناخته شده . گفته میشود حدود 5/1 میلیون نفر در این اردوگاه کشته شدند. از تکان دهنده ترین مکان ها توده های مو و ناخن قربانیان است.

چرنوبیل (اکراین)
در سال 1968 راکتور شماره 4 نیروگاه اتمی چرنوبیل منفجر شد و حادثه ای وحشتناک را رقم زد. بازدید از این منطقه با رعایت نکات ایمنی برای گردشگران امکان پذیر است

بنای یادبود صلح هیروشیما
این بنا تنها ساختمانیست که اسکلت آن سالم مانده و امروزه به عنوان بنای یادبود صلح هیروشیما در یک فضای سبز قرار گرفته

.