سفر و کرونا

سفر و کرونا

Takhte Jamshid

سفر و کرونا

امروزه کرونا باعث تغییرات و دگرگونی های بسیار زیادی در سبک زندگی، نوع تصمیم گیری و حتی عملکرد ما در روزمره و آثار انکار ناپذیری بر اقتصاد جهانی و صنایع مختلف گذاشته است.
صنعت گردشگری و سفر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله به بررسی چند پیشامد در صنعت گردشگری میپردازیم:

1/ هزینه های پرواز و حمل و نقل کاهش یافته : همانطور که میداند طبق قانون عرضه و تقاضا چنانچه عرضه بیش از تقاضا باشد بازار رقابتی شده و قیمت ها کاهش میابد . در ایام کرونا به دلیل کاهش یا شاید حتی قطع سفر ها قیمت خدمات گردشگری از جمل پرواز و هتل ها کاهش یافته است.

2/توجه مردم به خدمات بیشتر میشود: خدمات بن مایه ی صنعت گردشگری و مهمانپذیریست و این موضوع همیشه مورد توجه گردشگران سراسر دنیا وعامل اصلی انتخاب آن ها بوده است . اما کرونا سلیقه ی مخاطب را نسبت به نوع خدمت رسانی به طور ویژه ای تغییر داده است.

3/ افزایش اهمیت به بهداشت: بهداشت هم از موارد بسیار حائز اهمیت برای گردشگران بوده است اما معنای بهداشت در ایام کرونا و حتی بعد از آن تغییر خواهد کرد و فقط در شست و شوی ملحفه های هتل خلاصه نمیشود.

4/تمایل به طبیعتگردی افزایش می یابد: سفرها به شکل گلگشت و کوتاه مدت یا کمپینگ در طبیعت تغییر خواهد کرد چرا که اعتماد گردشگران از نظر بهداشتی و خطر ابتلا به مراکز اقامتی کم شده است.

5/سفر های خارجی کاهش چشمگیری دارد: بسته شدن مرز ها و ریسک ابلا به بیماری در کشور غریب باعث کاهش شدید سفر های خارجی شده است.

6/ هزینه سفر برای هر خانوار افزایش خواهد داشت: هر خانوار باید علاوه بر هزینه های رایج و همیشگی در سفر ، هزینه ی ماسک و مایع ضد عفونی را هم در نظر بگیرد.